mOj kUwar....

Po$to sam u pOslednje wrIjeme otkrIla da mi sprEmanje pOslastIca idE i te kako dObro, nOrmalno je da cU to i da pOdijelIm sa wamA ;>
Ewo rEcepta kOji sam skOro prOna$la i prAwila sAd za rOdjus prwI put, u pItanju je:

1. COKO- WI$NJA KUGLOF 


4jaja

300 gr šećera
250 ml ulja
300 gr brašna
1 prašak za pecivo
100 gr čok. za kuvanje
30 gr sjeckanih lješnika
300 gr smrznutih višanja kako bi dobili 1 punu ca$u soka
Preliv:     4 kaš. kakaa; 6 kaš. šećera; 8 kaš. ulja; 8 kaš. mlijeka i 20 g sjeckanih lješnika! (kafene ka$ikice)
Priprema:  Za pocEtak, 2 posUde ;)
U jednoj bjElanca u drUgoj zUmanca, trEcinu $ecera i swE ostale sAstojke, ali dodAwati pOlako. Smjesa ce wam bIti gUsta kad bUdete dodAli wi$nje ali ce sOk od wI$anja ucIniti swOje. Ja sAm smrznUte wi$nje stawila u pOsudu pa i mIkrotalasnu na nEkoliko mInuta i tako sam dObila skoro pUnu ca$u soka a onda sam usUla i malo wode ;>
DrugOj posUdi sa bjelancIma, nakOn $to se umUti $lag od istIh, dodamo prEostali $ecer pa opEt to dobro umUtimo i pOlako sastAwimo sa prwOm smjEsom ;>
Sipati u kalUp i peci mIn. sat wremEna na wec zagrIjanoj rErni na okO 180stepeni. 
Nakon $to ga izwadIte i malo se ohladi naprawIte prEliw, pOspite lje$nike i uzIwajte <3

p.s.Ja sam koristIla gumEni kAlup po prwI put i rezUltati su odlIcni. Ukoliko nIkada nIste koristili taj kalUp treba da znAte da se on NE podmazUje i da se NE stawlja onaku u rernI wec uwIjek na nEKi plehIc ili ne$to slIcno ;>Eto, tolIko od mene za sAda, prObajte necEte se pOkajati ;) 

2. HOME MADE O'CAKE, njAm njAm <3


                                                                                            fInal prOduct <3
Sastojci:   150gr maslaca (otopljenog na sobnoj temp. nIkako u mikrotalasnOj ;p)
                    80gr smEdjeg $ecera (a moze i obicnog, ja prObala)
                   1 wanilin $ecer
                   1 jaje
                   150gr bra$na + kafena ka$. pra$ka za peciwo
                   200gr cokolade (sjeckane)
*Kada swe sastawIte polako, ka$ikicom stAwljajte smjesu na plEh, pa onda tEk sjeckanu cokoladu i pEcite oko 10 min na prEthodno zagrEjanoj rerni na 200stepeni ;> Obzirom da ce kolAcici narasti, a smjEsa je za 1 plEh wi slObodno ra$irite kolacice i ispecIte ih u 2 pleha. 
Uziwajte:*4 коментара: