петак, 29. јун 2012.

hola España, hOla BCBG :) vamos a disfrutar....Kljucne rIjeci: 'El Hispano, Flamenko, "Tiburon Azul", Verica Rakocevic i Boris Izderic-> ART'


          
              Spoj gOre nawedenIh rijEci ucInio je da sE sinOc, iAko u strogom centru Beograda, nekOm 'magIjom' nadjEmo i osjEtimo swE cari $panije.... ;) Flameko plasacice, $panska zakuska, najbolja wIna i narawno glawni krIwci za sAm pOwod dogadjAja na$a krEatorka V.R i slIkar B.I. iz Kotora koje je spOjila zajEdnicka ljUbaw prEma Latinskoj Americi na jednOj strani i umjetnOst na drUgoj :) Owo je bio nacIn da se 'zahwale' swEMu lIjepom $to su dozIwjeli tAmo iAko swAko na swOj nacIn, sa razlIcitim ljUdima i u razlIcito wrijEme :) Finalni proizwod.... mIrisna nOta 'Tiburoz Azul'... lImited edition, swEga 1000kom godi$nje i sAmo 2 prodajna mjEsta- Lorca Design u Beogradu i lUka Porto Montenegro u Tivtu i narawno porUka koju parfEm nosi sa sObom 'swA$ta ne$to s tobOm mogu'.... :)
                                                                        uzIwajte.... :*haljina: BCBG
Torba: Accessorize
Mindju$e: Accessorize

dO sledecEg pOsta.... :*