среда, 14. новембар 2012.

gUess whAt.... gUess agAin ;>


             Nedawno sam uzEla owe pantalOnice u Nowom Sadu u 'mOm' butiku- kako ja wOlim da kazEm za butIke gdje uwijek prOnAdjete neke zanimljIwe kOmade a opEt ih nema pOla grAda ;) Iako podsjEcaju na trEnerku, mOram priznati da su mi sE zbOg toga jO$ i wi$e dopAle ;) Ne zato $to sam ljUbitelj trEnerki, naprotiw (u ormaru imam mOzda samo jEdnu), wEc zato $to mi je taj kOntrast, pantalOne-trenErka uz $tiklice i wi$e nego interesAntan u pOslednje wrijeme ;) Ewo i kako sam ih ja iskOmbinowala.... :*
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sako: Guess
Marama: Guess
Torba: Guess
Majica: Zara
Sat: Guess
Mindju$e: Rename
Pantalone: nO brand
$tikle: Toi Moi

dO sledeceg pOsta.... :*