субота, 8. јун 2013.

fOrewer whIte :)


            Osim cwjEtnih motiva i neonskih nijansi, owOg ljEta pripremite se i za neprOlaznu bijelu bOju :)
PustIte ma$ti na wOlju jer prAwila nEma, uz bijElo ide swe, a owOg ljeta detAlji neka bUdu prEsudni :) :) :)
uzIwjakte.... :*

 photo SDC11628_zpsbb3a82cb.jpg

 photo SDC11602_zpsdb3fedc3.jpg

 photo SDC11610_zps6d8a9c23.jpg

 photo SDC11591_zps42bf708f.jpg

 photo SDC11597_zps61deb557.jpg

 photo SDC11635_zps135d31fa.jpg

 photo SDC11612_zps72d81b77.jpg

 photo SDC11605_zpse3f5404c.jpg

 photo SDC11610_zps6d8a9c23.jpg

 photo SDC11604_zpsce8fa673.jpg

 photo SDC11580_zps4020587e.jpg

 photo SDC11581_zpsa2aa9f43.jpg

 photo SDC11613_zps86734ff4.jpg

 photo SDC11622_zpsc68f415f.jpg

Ko$ulja: Zara
Ogrlica: gift
Torba: H&M
Farmerke: TN
Cipele: lOve italy
Sat: Chronotek
Mindjuse: Six
Nakit za nogu: Six

dO dledeceg pOsta.... :*